Den här veckan väljer jag att vara stilla.

Vad innebär det för dig att vara stilla?

Varje morgon när vi vaknar kan vi bestämma hur resten av dagen ska bli. Vi kan välja att vakna och börja se allt det som behöver göras under dagen, känna stressen, oron, kanske otillräckligheten krypa inpå innan vi ens har stigit upp. Eller så kan vi vakna med en känsla av att idag tar jag kontroll över dagen och stillar mig i alla situationer som kan dyka upp, lyssnar in.

Observera under dagen vad det är för tankar som dyker upp och vad det är för känslor kopplade till dessa tankar. Kan det vara så att de känslor som kommer är känslor som är bekanta med en händelse som tidigare har hänt. För det är oftast så vi reagerar på saker och ting, kroppen är programmerad på det förflutna och vill känna sig bekant med de gamla känslorna du har. Att då bestämma (vet att det låter så enkelt, men små små steg i början) sig för att ingenting utanför mig själv kan påverka hur jag känner eller mår. Att stanna upp, ta några andetag, observera och släpp sedan taget om det som dyker upp. För att sedan återgå till det som man sysslade med. Det handlar om att bryta sitt tankemönster för en kort liten stund, att använda stillheten är också en stunds återhämtning från det som kanske är stressande i situationen. Fokusera blicken på något, bara ha en bild eller en mening som man upprepar för sitt inre som gör att man stannar upp.

Ta en dag i taget, kanske väljer du stillhet på olika sätt beroende på vad du gör och i vilken situation. Att bara börja is good enough, att få in tänket i vardagen och i görandet.

Den tysta och stilla närvaron inom dig som så lätt kan tappas bort i den jäktade och prestationsfyllda värld vi lever i. Att stilla sig är inte att vara passiv, det är att bry dig om dig själv. Det är att inte låta det där du-et som är dina tankar att överrösta lugnet som finns inom dig. Lugnet och stillheten som är din trygghet och finns närmare tillhands än du tror. Stillheten gör att man hittar den bland allt brus.

Hur stillar man sig vid en stressig eller orolig situation?

Kroppen och andningen är vårat ankare i nuet. Att observera våra andetag när vi känner pulsen börja stiga, att hitta en jämn andning. Andningsövningar minskar stress och ökar cirkulationen till hjärnan och kroppens organ. Det gör att vi inte kan tänka på något annat just i den stunden och då får sinnet och kroppen en tid att lugna sig. Man kan sedan fokusera och koncentrera sig bättre då stressen även påverkar detta.

Här kommer en andningsövning som kan göras överallt när man känner att det börjar bli för mycket. Att då stanna upp och bryta det stresspåslag som börjar aktivera sig i kroppen eller om man är nervös inför något som ska göras.

  • Sätt dig bekvämt
  • Andas långsamt in, håll andan en stund och andas sedan ut långsamt och ha en kort andningspaus.
  • Låt nu början av inandningen respektive utandningen vara långsam för att sedan bli starkare mot slutet.
  • Försök nu att hålla in och utandningen lika långa. Du kan tex sakta räkna till fem på utandningen och sedan fem på inandningen.
  • Upprepa tills du känner lugnet skölja över dig.

Att stilla sig ska inte vara en prestation, inget krav, inget måste, bara en längtan till det inre lugnet.

Ha en fortsatt fin vecka och ta hand om dig för det är du värd.

Med värme

Marie