Yoga

erbjuder en kravfri stund där man inte behöver prata, förklarar hur man mår eller vad man gör. Det finns inget som är perfekt eller rätt utan alla yogar efter sin förmåga och sina förutsättningar.

Att vara närvarande här och nu tillsammans med andningen och rörelsen kan bidra till reducerad inre oro, en oro som oftast är fokuserad på framtiden eller det som hänt tidigare.

Genom att lösa spänningar i kroppen och psyket med specialanpassade rörelsebaserade yogaprogram för särskilda behov skapar man balans och helhet mellan kroppen, själen och sinnet.

Detta är precis vad jag vill ge till dig!

Med yoga för stressreducering ( Utbildad inom Traumaanpassad yoga Sverige) vill  jag erbjuda dig kunskap och praktiska redskap för att utveckla ett nytt beteende och en ny livsstil. Du får stöd att lära känna dig själv på ett nytt sätt och komma i kontakt med ditt inre. Jag anpassar yogalektioner efter dig och ditt behov.

Fördelar med yoga för stressreducering är:

  • Man får tillåtelse att vara sig själv, utan värderande eller dömande.
  • Man kan vara trygg med att jag är medveten om och tar hänsyn till hur stressen eller ditt trauma kan påverka dagsform, kroppsuppfattning och trigger reaktioner.
  • Avslappnande, minskar stress och oro.
  • Bidrar till en större medveten närvaro och förstärkt kroppsuppfattning
  • Kan bidra till ett inre lugn
  • Ökar rörligheten i leder
  • Ökar flöde av energi och koncentration

Minskar aggressivitet och negativ affekt samt ökar positiv affekt, impulskontroll, sömnkvalite och psykiskt välbefinnande.

Har du några frågor eller funderingar?

Så Är Du Varmt Välkommen Att Höra Av Dig