Livet

är periodvis stressigt, tufft och komplicerat för alla, men vad kan vi göra åt det? Stress kan vara väldigt många olika saker beroende på vem som pratar om det.

Vad som är stressigt för mig behöver inte vara det för någon annan. Vi kan därför behöva olika verktyg när det kommer till hantering av stress. Om ens livssituation är mera krävande än man klarar av, kan man aktivt påverka sin tålighet för den stress man oftast möter i vardagen. Den största delen i stresshantering är inte att lära sig tekniker för att hantera stressen. Den största delen handlar om att lära känna sig själv. Lyssna inåt och förstå de egna behoven. Det handlar också om att förstå vad som är viktigt på riktigt, att prioritera rätt. Att veta för vems skull jag stressar.

I samtal med mig kan vi till exempel gå igenom vad stress är för dig,vad som orsakar stressen i ditt liv just nu och hur det påverkar dig.

Har du några frågor eller funderingar?

Så Är Du Varmt Välkommen Att Höra Av Dig